Category: סימני מסחר

כיצד לבחור סימן מסחר לעסקך

מאת: אילן קליינמן, עו”ד חוקי סימני המסחר הופיעו לראשונה באירופה ובארה”ב רק במאה ה-19 אולם לאורך ההיסטוריה האנושית על פני אלפי שנים, בני אדם עשו שימוש בסמלים, בסימנים ובאיורים במטרה לשייכם ליחידים או ארגונים. סימנים ואיורים אלו שימשו בין השאר בפרסומים כדוגמת כרזות, כחותם המאשר את איכות הטובין, וכו'[1]. סימני המסחר מטרתם לשמש כלי יעיל לזיהוי …

Continue reading

איך לרשום סימן מסחר?

מאת: אסף נעים, עו”ד דיני סימני המסחר בישראל מוסדרים כיום תחת פקודת סימני המסחר, התקנות הנגזרות ממנה, ומהנוהג והפרקטיקה. הליך העריכה, ההכנה וההגשה של בקשה לרישום סימן מסחר הינו הליך מורכב והאמור להלן אינו מתיימר להחליף פנייה למומחה.  השתדלנו לשים דגשים ולהעמיד דברים על דיוקם, לאור הניסיון שצברה הפירמה בפגישותיה הרבות עם קהל הלקוחות.   בשורות הבאות ננסה להציג בפני המעוניין …

Continue reading

חיפוש מקדים של סימני מסחר – האם סיפור שסופו ידוע מראש?

מאת: אסף נעים, עו”ד חדשות לבקרים, בוחרים גופים שונים להגיש לרישום סימני מסחר בישראל ולאחר מכן, אף ברחבי העולם.  בעוד שבתחום דיני הפטנטים המשיק לתחום סימני המסחר בקניין הרוחני, נפוץ מאוד השימוש בכלי החיפוש כאמצעי למזעור הנזקים והוצאות כספיות מיותרות, ניכר לעיתים שאין הדבר כך, בתחום סימני המסחר. מפתיע לגלות כי תחום זה, אינו כה …

Continue reading

הלוגו שלך כסימן מסחר

מאת: דורון תמיר סימן מסחר (מילה; מילים; אותיות; דמות; צליל; וכו’) משמש אותך הלקוח העסקי בכדי לסמן ולזהות את הטובין או השרותים שהנך מייצר, סוחר או נותן, על פי פקודת סימני המסחר (נוסח חדש 1972),  תוכלו להגיש בקשה לרישום הסימן ולאחר שיתקבל סופית להנות מהזכות הבלעדית לשימוש בו ביחס לאותם טובין או שרותים. אמנם אדם רשאי …

Continue reading

רשם סימני המסחר פרסם היום 04.05.2008, חוזר רשם המפרט התנאים לרישומן של בקשות לסימני מסחר תלת מימדיים

ניכר כי הגישה שנוקט כב’ הרשם הינה מצמצמת ולפיה יוטל נטל ראייתי כבד יותר על המבקש להוכיח באמצעות ראיות פוזיטיביות כי: הדמות המבוקשת לרישום ממלאת בפועל תפקיד של סימן מסחר; כלומר מהווה מרכיב מרכזי באבחנה של ציבור הצרכנים את הטובין או השירותים מיצרנים אחרים; הדמות המבוקשת לרישום אינה בעלת תפקיד אסתטי או פונקציונאלי ממשי; נעשה …

Continue reading

הפוסק בקניין רוחני מורה על מחיקת סימני המסחר “וורסצ’ה” בעברית ובאנגלית ו”וורסצ’ה 83″ עקב רישומם בחוסר תום לב

מבקשת המחיקה, חברת המעצב האיטלקי Gianni Versace S.p.A. הגישה בקשה לרשם סימני המסחר להורות על מחיקתם מהפנקס של חמישה רישומים הנשאו את השם וורסצ’ה בצורות שונות. בהחלטה מרתקת זו, דן כב’ הפוסק נח שלו שלומוביץ’ בנושא תום ליבה של בעלת הרישומים – חברת וורסצ’ה 83 בע”מ.  עפ”י ההחלטה נרשמו חמש הסימנים ע”י בעליה שלא בתום …

Continue reading

Accessibility Toolbar