Category: פטנטים

ניהול פטנטים

במסגרת שירותי המשרד אנו מעניקים חבילת הזנק הון אינטלקטואלי יעודית הכוללת: חיפוש פטנטים ומודיעין עיסקי דינאמי. כתלות באסטרטגיה ובחזון הממציא, חיפוש פטנטים רצוי שיהווה נדבך בלתי נפרד מתהליך פיתוח פורטפוליו של פטנטים. מחד גיסא חיפוש פטנטים יכול להתבצע כתהליך סטטי אשר בו הממציא מזמין חיפוש פטנטים בודד או סידרה של חיפושים ועל סמך תוצאות החיפושים מחליט כיצד …

Continue reading

איך לרשום פטנט?

מאת:  אסף נעים, עו”ד דיני הפטנטים בישראל מוסדרים כיום תחת חוק הפטנטים, תשכ”ט – 1967 והתקנות השונות הנגזרות ממנו. הליך העריכה, ההכנה וההגשה של בקשת פטנט הינו הליך מורכב והאמור להלן אינו מתיימר להחליף פנייה למומחה.  השתדלנו לשים דגשים ולהעמיד דברים על דיוקם, לאור הניסיון שצברה הפירמה בפגישותיה הרבות עם קהל לקוחותיה.   בשורות הבאות …

Continue reading

קיום פטנט כטענת הגנה כנגד הפרת פטנט

מאת: דניאל פריימן, עו”ד, עו”פ ומהנדס קיום פטנט כטענת הגנה כנגד הפרת פטנט הינו עניין סבוך,  לחיצה על הקישור תציג בפניכם מאמר בנושא הלקוח מתוך הספר “פטנטים” קיום פטנט כטענת הגנה כנגד הפרת פטנט

פרסומים קודמים ככלי לביטול פטנטים

מאת: תמיר דורון אחת הדרכים הנפוצות ביותר לביטול הזכות הקניינית המוענקת לבעל פטנט היא טענת חוסר חידוש או טענת חוסר התקדמות המצאתית. לפיכך כדי לבטל פטנט שהתקבל עלינו למצוא חומר קודם שפורסם קודם להגשת הפטנט כאשר כחומר קודם ייחשב כל פרסום החושף את תוכן התביעות של הפטנט הקודמות לתאריך הגשת הפטנט.  במקומות מסויימים בעולם ובמדינות הכפופות …

Continue reading

הזכות לפטנט מהי?

מאת: דניאל פריימן, עו”ד, עו”פ ומהנדס אמצאה חדשה – מהי? מהו פטנט? לא מעט פעמים נישאלת השאלה החשובה : האם אני יכול לקבל פטנט על האמצאה שלי? ואז עולות מלא שאלות חלקן מדברות על פרסום קודם , חלקן על שימוש קודם , חלקן מחפשות את ההתקדמות האמצאתית בפטנט. על שאלות אלו ואחרות עונה עו”ד ועורך הפטנטים דניאל …

Continue reading

האיחוד האירופי מעודד יותר ממציאים להגן על אמצאתם בתחומו ע”י ביטול חלקי של דרישת תרגום הפטנט לאחר קיבולו

מאת: דניאל פריימן, עו”ד הסכם לונדון שיכנס בתחילת חודש מאי 2008 לתוקף, מפחית באופן משמעותי את עלויות השגת פטנט אירופי לכלל הממציאים בעולם ובישראל.    עפ”י ס’ 65 לאמנת הפטנטים האירופית, המסדירה את נושא הגשת בקשות הפטנט האירופיות, לאחר קיבול הבקשה, נדרש המבקש לתרגם את הבקשה כולה (תיאור ותביעות) לאחת מהשפות הרשמיות בכל מדינה בה …

Continue reading