Category: מדגמים

מדגם מהו

מאת דורון תמיר מדגם מהו ? (מתוך פקודת הפטנטים והמדגמים ומתוך תקנות המדגמים) “מדגם” אין פירושו אלא קווי דמות, צורה, דוגמא או קישוט שמייחדים לכל חפץ ע”י תהליך או אמצעי תעשייתי, אם בעבודת יד או במכונה או בפעולה כימית, בצורה נפרדת או מחוברת, הבולטים לעין – רואה בסחורה המוגמרת, ואפשר להבחינם רק במראית עין, אבל אין המונח …

Continue reading

איך לרשום מדגם?

מאת: אסף נעים, עו”ד דיני המדגמים בישראל מוסדרים כיום תחת פקודת הפטנטים והמדגמים, התקנות הנגזרות ממנה, ומהנוהג והפרקטיקה. הליך העריכה, ההכנה וההגשה של בקשה לרישום מדגם הינו הליך פשוט יחסית אך יש לבצעו במדויק להשגת ההגנה המקסימלית., על כן יובהר כי האמור להלן אינו מתיימר להחליף פנייה למומחה.  השתדלנו לשים דגשים ולהעמיד דברים על דיוקם, לאור הניסיון שצברה הפירמה בפגישותיה הרבות עם קהל לקוחותיה בשורות הבאות ננסה …

Continue reading

Accessibility Toolbar