Category: הי-טק, תקשורת, ואינטרנט

דואר זבל

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 33) עברה אמש ביום שלישי ה 25 למרץ 2008 את הקריאה הראשונה בוועדת הכלכלה בכנסת בראשותו של חברת הכנסת גלעד ארדן. אמנם היו קולות בין חברי הכנסת שביקשו לדון שוב בסעיף א של החוק בכדי להוציא מתוכו את החיוגים האוטומטיים עם הפירסומות הטלפוניות אולם בניהולו של ח”כ ארדן …

Continue reading

מודלים אפשריים להצגת אב-טיפוס למשקיעים

בתהליך פיתוח מוצר, מגיע שלב בו צריך היזם להחליט כיצד להפיק את הרווח הכלכלי הרב ביותר מן המוצר שלו. ישנן שלוש אסטרטגיות עיקריות שבהן נוקטים יזמים: מכירת הרעיון תמורת תמלוגים או קבלת תשלום חד-פעמי מחברה עסקית גיוס משקיע לפיתוח המוצר ולאחר מכן מכירת הפיתוח לחברה עסקית גיוס משקיע, הקמת חברה, ואז -פיתוח, ייצור ושיווק המוצר …

Continue reading

סודות מסחר – סקירה מקיפה של הדין הישראלי

סודות מסחר מאמרם של עו”ד משה גולדברג ועו”ד יריב חנדלי במאמר שלהלן, נעסוק בנושא של סודות מסחריים. במסגרת זאת נתמקד כמובן בהוראות חוק עוולות מסחריות, התשנ”ט – 1999 (להלן: “החוק”), המסדיר בחקיקה את עניין הסוד המסחרי. כן ננסה להגדיר את סוגי המידע החוסים תחת הגנת הסוד המסחרי, וכן את הנטלים המעשיים והראייתיים שמטיל הדין על …

Continue reading