פסיקות קניין רוחני

בעמוד זה נקבץ מספר פסקי דין והחלטות של רשם הפטנטים,  שהפכו להלכות מנחות, שמשרדנו היה שותף בהבאתן בפני הערכאות השונות. 

Intellectual Property Court Decisions Bookshelf

רשם הפטנטים: שיטה עסקית אינה מקיימת את דרישות ס’ 3 לחוק הפטנטים, ולכן אינה כשירה לרישום כפטנט (דר’ מאיר נועם, ניתן ביום 21.09.2006):בהבאתן בפני הערכאות השונות.

המבקש המציא שיטה למסחר באמצעות הנפקת קופונים וביקש לרושמה כפטנט בישראל.  לאחר שניהל מספר תכתובות עם הבוחן, הגיש המבקש בקשה להציג את טענותיו בפני כב’ רשם הפטנטים.
בהחלטתו, סקר כב’ הרשם את מצב החקיקתי בישראל אל מול שאר מדינות העולם בתחום כישרותן של שיטות עסקיות לרישום כפטנט.  עפ”י הרשם, בעוד שאירופה עדיין נותרה בגישתה השמרנית, בארה”ב עם זאת ננקטת גישה ליברלית יותר ועל כן במקרים מסויימים, תותר רישומה של שיטה העסקית לרישום פטנטיאלי.
להחלטה המלאה יש ללחוץ כאן (באדיבות אתר רשות הפטנטים)

בית המשפט המחוזי: בעת שיש לסימן סחר שני בעלים הרשומים כדין, יכול כל אחד מהם לבצע בסימן כבשלו מבלי לבקש ולקבל את רשות הבעלים הנוספים:
אל חולוד חברה למסחר נ’ למיט יבוא ויצוא בע”מ ואח’ (הליך זמני, כב’ השופט י’ זפט, 06.03.2003)
המבקשת הינה המפיצה של בעלים משותפים עם המשיבות של סימן מסחר MM לעניין סיגריות ומוצרי טבק, בישראל.  בהליך זה, שהיווה המשך ישיר להליך עיכוב ותפיסה שנערך ע”י רשויות המכס, טענו המשיבות כי ייבוא מוצרי המבקשת מפרים את זכויות הקניין הרוחני של בסימן.
ניתן לצפות בהחלטה כאן.

בית המשפט המחוזי: הפרת פטנט תיבחן לאור “עיקר האמצאה” ולא לאור פרשנותן של תביעות הפטנט:   מאיר אבגנים ואח’ נ’ עוזיאל בריח ואח’ (הליך זמני, כב’ השופט י’ זפט, 10.10.2001)
המבקשים 1 ו-2 הינם בעלי פטנט שעניינו מתקן לקיבוע חפץ נייד לחפץ נייח.  עפ”י הנטען, הפר המשיב, עובד לשעבר של המבקשת 2, את הפטנט הרשום, הפר זכויות יוצרים של המבקשים בקטלוגים ובחומרים הפרסומיים שהפיצה.  לאחר שבחן את מאזן הנוחיות ושאר השיקולים, נעתר בית המשפט לבקשה להעניק צו מניעה והורה למשיב להימנע מלמכור מוצרים המפרים את זכויותיהם של המבקשים בפטנט הרשום על שמם.
ניתן לצפות בהחלטה כאן.

רשם הפטנטים : התנגדות למתן פטנט  69748  יוסף ציקמן ורב בריח .
נדחתה ההתנגדות לפטנט בגין טענת חוסר חידוש מהמצאה קודמת של נגר למעול לידית ההילוכים.
ניתן לצפות בהחלטה כאן .

בית המשפט המחוזי: חברה הולנדית נ’ חרש אשדוד תא 92/84  : הפרה בתום לב של פטנט, טענת שיהוי  בתביעה להפרת פטנט  ישראלי 46767.
ניתן לצפות בהחלטה כאן.

בקרוב תתווספנה החלטות נוספות